left TOPlist
HOSS - stavební společnost
stavební firma - Benešov
Nabízíme služby stavební firmy Stavebniny Benešov
right
rekonstrukce Benešov bod
KONTAKTUJTE NÁS
bod

HOSS a.s.
Pavlíkova 466
256 01 Benešov

Tel: 317 722 326
Fax: 317 722 326
e-mail: hoss@hoss-as.cz

IČO:  26211726
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6845.

 

Jsme certifikovaným dodavatelem v programu

zelená úsporám

CERTIFIKÁT JAKOSTI


Politika integrovaného systému managementu
kvality – environmentu – bezpečnosti

Společnost HOSS a.s. používá integrovaný systém managementu (ISM) kvality (QMS), životního prostředí (environmentálního managementu EMS) a bezpečnosti zdraví a ochrany při práci (BOZP) dle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Vedení tento systém udržuje a rozvíjí, protože si uvědomuje důležitost plnění požadavků všech zainteresovaných stran (zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, státní správy i veřejnosti) a zabezpečení trvale vysoké úrovně poskytovaných produktů.
Zásady politiky ISM se vztahují na všechny útvary společnosti, všechny pracovníky a všechny poskytované produkty.

Politiku ISM společnosti tvoří následující desatero:

  1. Kvalita realizovaných staveb a stavebních prací, jejich dopad na životní prostředí stejně jako BOZP jsou věcí každého zaměstnance.
  2. Dodržování platné legislativy aplikovatelné na činnost společnosti HOSS a.s. a její uplatňování v každodenním životě společnosti je pro vedení společnosti závazkem i samozřejmostí.
  3. Trvalým úsilím o snižování množství produkovaných odpadů realizuje HOSS a.s. závazek k prevenci znečišťování.
  4. HOSS a.s. předchází aktivním přístupem v BOZP vzniku úrazů a poškození zdraví.
  5. Informování všech zainteresovaných stran, které mohou mít na činnosti společnosti zájem o všech důležitých skutečnostech je samozřejmostí.
  6. Všichni zaměstnanci mají v rámci své funkce vymezeny úkoly, znají svoji odpovědnost a mají dostatečnou pravomoc k jejich uskutečňování.
  7. Všichni zaměstnanci ví jak jejich činnost přispívá ke kvalitě realizovaných staveb, jak ovlivňuje životní prostředí a jaké požadavky BOZP mají plnit pro bezpečnost svou i ostatních.
  8. Zlepšování je trvalý proces, který společnost realizuje eliminací chyb a ztrát, realizací včasných preventivních opatření, systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů.
  9. Pravidelné hodnocení činnosti společnosti na poradách a souhrnně přezkoumáváním celého ISM poskytuje náměty na trvalé zlepšování.
  10. Vedení společnosti se zavazuje k účinnému uplatňování této politiky ISM a tím se plně ztotožňuje s požadavky norem, které považuje za přínosné pro další rozvoj účinného řízení společnosti

                                        V Benešově  20.2.2012                                                       David Hejný
                                                                                                                                         manager ISM

 

HOSS a.s. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz

 Copyright © 2007, Accelerando Praha. All Rights Reserved.