left TOPlist
HOSS - stavební společnost
stavební firma - Benešov
Nabízíme služby stavební firmy Stavebniny Benešov
right
lícové zdivo bod
REALIZOVANÉ PROJEKTY
sipka Stavby rodinných domů
dots
sipka Stavby bytových domů
dots
sipka Stavby občanské vybavenosti a průmyslové objekty
dots
sipka Rekonstrukce staveb
dots
sipka Inženýrské sítě
dots
sipka Právě realizujeme
dots
sipka Tvůrci projektů
dots

rekonstrukce Benešov bod
KONTAKTUJTE NÁS
bod

HOSS a.s.
Pavlíkova 466
256 01 Benešov

Tel: 317 722 326
Fax: 317 722 326
e-mail: hoss@hoss-as.cz

IČO:  26211726
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6845.

 

Jsme certifikovaným dodavatelem v programu

zelená úsporám

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Přístavba ZŠ Miličín - rekonstrukce WC
Investor: Obec Miličín
Projekt: IPROS s.r.o. - Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2014

Zbouráním stávajícího a výstavbou nového severozápadního křídla budovy došlo k celkové rekonstrukci sociálních zařízení

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Snížení energetické náročnosti MŠ ve Velkých Popovicích
Investor: Obec Velké Popovice
Projekt: Ing. arch. Radim Palkovský
Doba realizace: 2014

Objekt mateřské školy postavený z panelových dílců byl zateplen kontsktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu. Rovněž bylo provedeno zateplení ploché střechy celého objektu.

 
rodinné domy        
 
bod
 

Rodinná farma Kosova Hora
Investor: soukromá osoba
Projekt: Ing. Radovan Vyšín
Doba realizace: 2014

Jedná se o stavební objekt stáje se zázemím. Tento objekt slouží k ustájení koní a zajištění jejich chovu. Objekt je rozdělen funkčně na část se stájovými boxi a sedlovnou a část zázemí. Obě části jsou vzájemně propojeny. Objekt je konstrukčně tvořen vnější nosnou ocelovou konstrukcí, která tvoří rámy v rastru 6m. Tyto rámy nesou střešní konstrukci objektu z vlašských krokví a zateplených PU panelů. Zděná konstrukce stájí a zázemí je vestavěná do vnitřního prostoru a tvoří obvodovou obálku objektu.

 
rodinné domy   rodinné domy    
 
bod
 

Novostavba mateřské školy
Investor: Obec Prosenická Lhota
Projekt: Tomáš Slaninka
Doba realizace: 2014

Jedná se o přízemní jednopodlažní objekt, řešený v klasické zděné technologii z keramického zdiva, doplněné kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu. Konstrukce střechy je sedlová s valbami tvořená dřevěnými vazníky. vazníky.

 
rodinné domy        
 
bod
 

Zastřešený chodník mezi pavilony chirurgie a ingterny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov a.s.
Projekt: Ing. Roman Moravec
Doba realizace: 2014

Výstavbou nového zastřešeného chodníku, došlo k vytvoření kryté pěší komunikace mezi dvěma exponovanými pavilóny nemocnice, která částečně chrání chodce před povětrnostními vlivy.

 
rodinné domy   rodinné domy    
 
bod
 

Areál Barum centrum Praha - Strašnice
Investor: Barum centrum Praha, spol. s.r.o.
Projekt: Rybář&Horčík s.r.o.
Doba realizace: 2007-2008

Areál se skládá ze tří objektů, jednoho stávajícího ( SO_01 ) a dvou nově postavených ( SO_02, 03 ) SO_03 Jedná se novostavbu se 3.NP. Je situována u objektu SO_02, se kterou je propojena přízemím. Objekt má tvar obdelníku, je dvoulodní, ve východní části jednopodlažní a v západní části třípodlažní. V 1.NP je umístěnaprodejna pneu, pneuservisy, ruční myčka os.aut, rozvodna NN a strojovna VZT a technické zázemí provozu.2.a 3.NP je určeno pro potřeby kancelářských prostor s vlastním zázemím. Objekt je opláštěn panely Kingspan KS 100 FR o celkové tl.150 mm. Jedná se o sendvičový panel s výplní izolací z minerál.vláken.Nosnou konstrukci pro tyto panely tvoří ocelová montovaná kce, která je kotvena chem.kotvami k betonovékonstrukci skeletu. Panely jsou v barvě žluté RAL 1018. Nad prodejnou je provedena dřevěná terasa zteakového dřeva. Objekt je založen na monolitických pasech a patkách. SO_02 Jedná se o novostavbu s 1.NP. Je situována 11,5 m východně od objektu SO_01. Je funkčně propojena s objektem SO_03. Stavba má tvar obdelníku. Zastřešení je provedeno plochou střechouObjekt je opláštěn panely Kingspan KS 1000 FR o celkové tl. 80 mm Jedná se o sendvičový panel s výplní izolací z minerál.vláken. Jsou zde provedena posuvná vrata, která jsou napojena EPS. SO_01 Jedná se o jedinou rekonstruovanou stávající budovu. Nachází se na západní straně areálu. Jsou zde provedeny dispoziční úpravy v přízemí objektu. Bylo provedeno navýšení objektu, resp.jeho části určené pro skladování, která je dorovnána na úroveň administrativní části. Nová střešní konstrukce byla provedena jako plochá střecha, jejímž hlavním nosným prvkem jsou dřevěné sbíjené vazníky. Odvodnění střech je provedeno pomocí střešních vpustí WAVIN. Pro prosvětlení skladů jsou instalovány bodové světlíky, některé otevíravé.  U areálu bylo vybudováno parkoviště a zpevněné plochy a byla vysazena zeleň.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Pneuservis a sklad Pneumatik Kolín
Investor: Barum centrum Praha, spol. s.r.o.
Projekt: IPROS, Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2006-2007

Budovu pneuservisu tvoří dílna osobního servisu se sousedním nákladním servisem a technické zázemí.U nákladního servisu je pro mont.práce na vozidle navržen přístřešek na samostatné konzole s podpěramiZadní zvýšenou část tvoří sklad pneumatik s vestavěným podlažím. Do vstupní snížené části je situována přijímací kancelář s prodejnou autodoplňků a pneumatik, dále je zde kancelář vedoucího, denní místnost s kuchyňkou a šatny zaměstnanců. Objekt je navrřen z lehčených cihel.bloků.Stropní konstrukce je opatřena tepelnou izolací z minerální vlny tl. 180 mm. Podlahu tvoří v servisech a v zázemí dlažba, ve skladové části betonová mazanina opatřená nátěrem. Stavba je napojena na novépřípojky elektro, vody, kanalizace a plynu.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Novostavba pneuservisu v Kladně
Investor: BARUM CENTRUM Praha
Projekt: Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 1999-2000

Novostavba haly tvořená nosnou ocelovou konstrukcí, opláštěnou tepelně izolačními panely Kingspan, výplně otvorů plastové, střecha ...

 
         
 
bod
 

Novostavba pneuservisu ve Vlašimi
Investor: BARUM CENTRUM Praha
Projekt: Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2003-2004

Novostavba haly tvořená nosnou ocelovou konstrukcí, opláštěnou tepelně izolačními panely Kingspan, výplně otvorů plastové, střecha ...

 
         
 
bod
 

Rekonstrukce areálu firmy Simba Toys v Netvořicích
Investor: SIMBA TOYS
Projekt: Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 1999-2000

Kompletní rekonstrukce areálu bývalé truhlárny, včetně zajištění projekčního řešení a dodávky technologického zařízení.

 
         
 
bod
 

Rekonstrukce pneuservisu v Benešově
Investor: BARUM CENTRUM Praha
Projekt:
Doba realizace: 1998

Rekonstrukce haly spočívající v zachycení a stabilizaci stávajících nosných stěn, kompletní výměna výplní otvorů, výměna střešní krytiny vč.klempířských prvků, kompletní rekonstrukce interiéru haly a rekonstrukce zpevněných ploch.

 
         
 
bod
 

Novostavba tělocvičny v Netvořicích
Investor: Obec Netvořice
Projekt:
Doba realizace: 1994-1995

 
         
 
bod
 

Fitness club Regina na Proseku
Investor: soukromá osoba
Projekt:
Doba realizace: 1993 – 1994

 
         
 
bod
 
Copyright © 2007, Accelerando Praha. All Rights Reserved.