left TOPlist
HOSS - stavební společnost
stavební firma - Benešov
Nabízíme služby stavební firmy Stavebniny Benešov
right
lícové zdivo bod
REALIZOVANÉ PROJEKTY
sipka Stavby rodinných domů
dots
sipka Stavby bytových domů
dots
sipka Stavby občanské vybavenosti a průmyslové objekty
dots
sipka Rekonstrukce staveb
dots
sipka Inženýrské sítě
dots
sipka Právě realizujeme
dots
sipka Tvůrci projektů
dots

rekonstrukce Benešov bod
KONTAKTUJTE NÁS
bod

HOSS a.s.
Pavlíkova 466
256 01 Benešov

Tel: 317 722 326
Fax: 317 722 326
e-mail: hoss@hoss-as.cz

IČO:  26211726
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6845.

 

Jsme certifikovaným dodavatelem v programu

zelená úsporám

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Revitalizace objektu benešovských pekáren BENEA, s.r.o.
Investor: Benea, s.r.o.
Projekt: EVEX Eng., spol. s r.o.
Doba realizace: 2014

Při realizaci došlo ke snížení energetické náročnosti budov benešovských pekáren, celkem tři objekty byly zatepleny, byla vyměněna okna a vstupní dveře.

 
rodinné domy        
 
bod
 

Zateplení MŠ v Čerčanech
Investor: Obec Čerčany
Projekt: Ing. Petr Jiroušek
Doba realizace: 2014

Zateplení objektu MŠ v Čerčanech

 
rodinné domy   rodinné domy    
 
bod
 

ZŠ Mnichovice - Stará škola
Investor: Město Mnichovice
Projekt: Ing. Miroslav Peltán
Doba realizace: 2013

Stavební úpravy budovy vedly ke změně užívání objektu - vrátila se část ZŠ do bývalé budovy. Zřízeny byly 4 třídy prvního stupně, včetně zázemí a dvora. Veškeré stavební úpravy byly zrealizována ve velmi krátkém období, hlavně díky nasazení velkého množství kapacit.

 
rodinné domy        
 
bod
 

Zateplení Bytového domu v Benešově
Investor: Město Benešov
Projekt:
Doba realizace: 2010

Zateplením a výměnou oken Bytového domu v Benešově došlo k výraznému zhodnocení objektu, oživení jeho vzhledu (použitím vhodné kombinace odstínů oranžové barvy) a v neposlední řadě k energetické úspoře objektu.

 
rodinné domy   rodinné domy    
 
bod
 

Kravín Přestavlky
Investor: AGRO Přestavlky a.s
Projekt: Farmtec a.s.
Doba realizace: 2006

Projekt řešil stavební úpravy stáje pro odchov skotu. Rekonstruovaná stáj je objekt obdelníkového půdorysu se sedlovou střechou a zděnými obvodovými stěnami. Ve stáji byl vytvořen nový profil podlahy a ve štítovýcha obvodových stěnách budiou vytvořeny nové otvory.Venkovní omítky byly provedeny jako šlechtěné stříkané v barvě bělošedé. Dřevěné prvky byly opatřeny nátěrem LUXOL - odstín pinie a ocelové konstrukce byly tmavě hnědé.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Zateplení objektu ZŠ a MŠ Chotýšany
Investor: Obec Chotýšany
Projekt:
Doba realizace: 2008

Objekt ZŠ a MŠ je půdorysného tvaru T , má dvě užitná nadzemní podlaží a nevyužívaný podkrovní prostorV rámci přístavby a rekonstrukce školní jídelny a kuchyně byly realizovány hlavní a dvě vedlejší přístavby objektu. V objektu byly provedeny nové rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s napojením na veřejnérozvody n.n., kanalizace a obeního vodovodu. Okna v objektu jsou nová plastová, splňující požadavek ČSN 73 0540 - na tepelnou ochranu. Cílem investora bylo provést zateplení objektu. Navrženo bylo zateplenífasády celého objektu kontaktním zateplovacím systémem s deskami pěn.polystyrénu a zateplení střechy deskami minerální plsti se sádrokartonovým podhledem a parozábranou.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Rekonstrukce budovy MŠ Divišov
Investor: Městys Divišov
Projekt: IPROS, Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2008

Projekt řešil opravu fasády a výměnu střešní krytiny na uliční části objektu mateřské školy. Stávající objekt jejednopatrový, půdorysně ve tvaru L. Uliční část domuje zastřešena sedlovou střechou s taškovou krytinou.Okna jsou dřevěná z části špaletová, z části zdvojená. Uliční fasáda je zdobená šambránami a ryzality, dvorníje hladká.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Rekonstrukce budovy radniceDivišov
Investor: Městys Divišov
Projekt: IPROS, Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2008

Projekt řešil opravu fasády a výměnu oken a klemp.prvků. Vnitřní stavební úpravy se týkaly výměny podhledů v některých místnostech 1.patra. Objekt je jednopatrový, zastřešený sedlovou střechou s polovalbami.Okna jsou dřevěná z části špaletová, z části zdvojená. Uliční fasáda je zdobená šambránami a ryzality, dvorní fasáda je hladká.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Neveklov
Investor: Město Neveklov
Projekt: AB PROJEKT, Ing. Miloslav Blažej
Doba realizace: 2007

Převážná část rekonstrukce probíhala uvnitř objektu. Rekonstrukce tvořila rozšíření stávajícího sálu tělocvičnyo přísálí pro osazení lavic diváků sportovních zápasů. Z jižní strany sálu tělocvičny bylo navrženo technické zázemí sportovců a cvičících žáků. Jedná se o šatny, umývírny, záchody, vstupní chodby a sklady nářadí.V přísálí byly navrženy pevné lavice k sezení 164 diváků. V severozápaní části objektu tělocvičny je stávající WC pro diváky oddělené pro muže a pro ženy. Byly zde i bourací práce, které představovaly především vybourání stávajících vnitřních stěn podél severní podélné fasády haly. títy obloukové haly jsou obloženy keramobkladem v šedozeleném odstínu. U podélné severní fasády jsou pole mezi obloukovými dřevěnými rámy obloženy dřevěným prkeným obkladem skládaným na ,, rybinu " a je natřen lazurovacím lakem tmavého odstínu palisandr

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Přestavba školy na byty Neveklov
Investor: Investor: Město Neveklov
Projekt: IPROS, Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 2007 - 2008

Přestavba stávajícího objektu bývalé školy na bytový dům nezměnila původní chakter domu. Zachovala specifický ráz, který vychází z místních podmínek. Vstup do domu z ulice Komenského byl navržen jako bezbariérový, dveřmi min.šířky 900 mm opatřené vodorovným madlem. V 1.NP jsou vyčleněny dva upravitelné byty, bezbariérové, které bez dalších stavebních úprav mohou sloužit osobám s omezenou schopností a orientací. Pro zamýšlenou rekonstrukci a prodloužení životnosti objektu byla nutná jeho celková statická konsolidace. Těžištěm stavebních prací byla likvidace a náhrada stropní kce v 1.a2.NP.

 
rodinné domy   rodinné domy   rodinné domy
 
bod
 

Rekonstrukce nového vjezdu, parkoviště a vrátnice areálu STROM
Investor: STROM net, s.r.o.
Projekt: Ing.arch.Zdeněk Ouředníček
Doba realizace: 2005 - 2006

Jedná se o stavbu nového vjezdu parkoviště a vrátnice, přeložek inženýrských sítí, provedení terénních a sadových úprav, nového oplocení, chodníků a dalších zpevněných ploch.Účelem stavby bylo zlepšit vzhled frontálního čela průmyslového závodu, vyřešit dosavadní, naprosto nevhodné a nevyhovující dopravní napojení areálu na veřejnou silniční síť, dále odstranit provozně a architektonicky nešťastné sousedství stávající vrátnice s historickou budovou kláštera a zárověň zvýšit množství odstavných stání pro parkování zaměstnanců a zákazníků firmy.

 
rodinné domy   rodinné domy    
 
bod
 

Kompletní rekonstrukce barokního dvora v Benicích
Investor: soukromá osoba
Projekt:
Doba realizace: 1994-1996

 
         
 
bod
 

Rekonstrukce vily v Benešově
Investor: soukromá osoba
Projekt:
Doba realizace: 1994-1995

 
         
 
bod
 

Kompletní rekonstrukce pláště interního pavilonu v Benešově
Investor: Město Benešov
Projekt:
Doba realizace: 1993

 
         
 
bod
 

Kompletní rekonstrukce objektu VZP v Benešově
Investor: Město Benešov
Projekt:
Doba realizace: 1993-1994

 
         
 
bod
 

Rekonstrukce pláště budovy Gymnázia v Benešově vč.půdní vestavby
Investor: Město Benešov
Projekt: Ing. Miroslav Frantes
Doba realizace: 1991-1994

 
         
 
bod
 
Copyright © 2007, Accelerando Praha. All Rights Reserved.